AVG informatie
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Kortweg: Avg of GDPR) van de Europese Unie van kracht.
Deze Avg brengt verplichtingen met zich mee voor iedere onderneming die te maken heeft met persoonsgegevens.
Alle organisaties binnen de EU moeten ervoor zorgen dat zij vanaf dat moment voldoen aan de regels die de Avg aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.
De Avg vervangt overigens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die reeds in 2001 in werking is getreden.

Wij hebben de nodige informatie verwerkt in de relevante pagina's;

Privacy statement
Cookie Verklaring

Heeft u verdere vragen of opmerkingen aan ons? Neem dan gerust contact met ons op!